motie aangenomen

Motie uitzondering WAS aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 10 november 2015 de motie van Anne Mulder (VVD) aangenomen met daarin een oproep aan Minister Asscher om een uitzondering mogelijk te maken op het inhoudingenverbod uit de Wet Aanpak Schijnconstructies. Daarmee heeft de Kamer de druk maximaal opgevoerd op Minister Asscher om een uitzondering voor loonverrekening voor huisvestingskosten mogelijk te maken voor bonafide werkgevers. Diverse lokale bestuurders en maatschappelijke organisaties als de VHA, ABU, NBBU en VNG hebben gepleit voor een uitzondering voor het verbod van inhouding op het loon om misstanden, huisjesmelkerij, schijnconstructies en uitbuiting tegen te gaan.

 

Heeft u op- of aanmerkingen over onze artikelen? Laat het ons dan weten via het contactformulier.