SNF benoeming College van Deskundigen VHA – K.W. Erfmann

Sinds 22 maart 2016 is ook de stem VHA vertegenwoordigd binnen het SNF. De heer K.W. Erfmann neemt deel in het College van Deskundigen. De heer Erfmann is naast bestuurslid van de VHA ook directeur van Inka Housing BV.

In dit college zijn onder andere de ABU, NBBU, LTO, VIA en diverse vakbonden vertegenwoordigd. Het College van Deskundigen adviseert het bestuur over veranderingen en wijzigingen met betrekking tot de SNF norm.

Binnen de VHA zijn we blij met deze benoeming en de stem binnen het College van Deskundigen. De SNF controle gaat over het op een juiste manier van huisvesten van met name arbeidsmigranten. De core business van alle VHA Leden.

De eerste bijeenkomst is 13 April 2016.

 

Heeft u op- of aanmerkingen over onze artikelen? Laat het ons dan weten via het contactformulier.