OPEN BRIEF

PARDON MEDIA: NIET DE ARBEIDSMIGRANTEN MAAR HUN SLECHTE HUISVESTING VEROORZAAKT PROBLEMEN!

Vandaag (18-05-22) weer de kop in Nieuwsuur: “voor deze problemen zorgen arbeidsmigranten”. Vele krantenkoppen in de afgelopen maanden en jaren slaan dezelfde toon aan. Kan het nog kwetsender en stigmatiserender?

Verplaats je eens in de positie van arbeidsmigranten. In Nederland is alles prima geregeld , zo word je in allerlei folders al in je thuisland verteld. Afgedwongen door autoriteiten, vergunningen en belastingen. Dat krijg je ook te horen als je hier wilt komen werken. Dat is Nederland vanuit Oost-Europa gezien: genoeg werk, prima voorzieningen en een sterke Euro. Maar, je moet het hier wel zelf uitzoeken. Niemand kijkt er naar je om. Je moet je rechten en plichten kennen. Voor jezelf durven opkomen.

Hoe doe je dat? Als je op dag één, alleen een adres met de sleutels krijgt van een kamer of een huis en een werkadres waar je je moet melden en vervolgens alleen loonstroken ziet met aftrek van huisvestingskosten? Hoe kom je er achter dat de baas van het bedrijf waar je dagelijks voor werkt niet jouw formele werkgever is en zich ook niet verantwoordelijk voelt voor jouw beschikbaarheid maar dat dat het uitzendbureau is, dat jou echter geen baanzekerheid kan bieden en jouw uurloon ziet als concurrentievoordeel? Huisvesting komt achteraan in het verdienmodel tussen verantwoordelijkheid en kostenreductie. Huisvesting kost immers alleen maar geld.

Slechte huisvesting van arbeidsmigranten staat gelijk aan uitbuiting en opzettelijke verwaarlozing. Het kan (en gaat) ook anders. Dat is een kwestie van aandacht, organisatie en professionaliteit. En aanbod van voldoende ruimte voor tijdelijke huisvesting. Via goed samenspel tussen gemeenten en huisvesters met steun van werkgevers en uitzenders.

Anders gezegd: het is te simpel om een blinde te beschuldigen van joyriding. De gemiddelde arbeidsmigranten wil (veel) werk (-en). En zoveel mogelijk sparen voor thuis en zijn toekomst. Laten wij hun komst en inzet tenminste waarderen door het bieden van verantwoorde huisvesting. Huisvesting is al lang geen kostenpost meer voor werkgevers maar een arbeidsvoorwaarde. Dankzij de inzet van arbeidsmigranten is er locale en regionale bedrijvigheid en welvaart. Hun welzijn is onze welvaart!

Overlast door arbeidsmigranten is een signaal dat het ontbreekt aan goed georganiseerde opvang. En die begint met goede huisvesting, meestal op basis van tijdelijke vergunningen. Professionele huisvesters maken daar hun werk van. Zij zijn de schakel tussen werk en wonen. Laat gemeenten en werkgevers eindelijk eens met deze professionele huisvesters het gesprek aan gaan om gezamenlijk oplossingen te vinden voor het enorme tekort aan menswaardige huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland. Oplossingen die ook ten goede zullen komen aan beter en meer onderdak voor vluchtelingen, asielzoekers, zorgbehoevenden en andere aandachtsgroepen.

 

Joep (J.J.P.M.) Thönissen,
Voorzitter Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA)
Den Haag, 18 mei 2022

 

Wilt u de open brief in PDF hebben? U kunt het PDF-document hier downloaden.