Artikelen door brenda

Kort verslag commissie SZW 23 september

Aanwezig waren de leden Kerstens (PvdA), Potters (VVD), Ulenbelt (SP), Heerma (CDA), Weyenberg (D’66). De belangrijkste thema’s waren het SER-advies, de EU-detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn in relatie tot het aankomende EU-voorzitterschap van NL in de eerste helft van 2016. Hoewel niet vandaag geagendeerd kwam de brief over snel uitsluitsel over de ontheffing van de WAS […]

De Volkskrant: Nog een Polenhotel in Maasdijk ‘We vrezen voor ons dorp’

Op 20 februari 2019 plaatste De Volkskrant een artikel over arbeidsmigranten en de voor- en nadelen van het huisvesten van deze groep op één locatie. Onderstaand is het artikel weergegevens. U kunt het ook op de website van De Volkskrant lezen door hier te klikken. Nog een Polenhotel in Maasdijk: ‘We vrezen voor ons dorp’ […]

Persbericht: Doorbreek bestuurlijke taboes rond huisvesting arbeidsmigranten

De VHA heeft vandaag (17-04-2018) naar ruim 100 gemeenten een brief gestuurd over het erkennen van de huisvestingsbehoefte van arbeidsmigranten in de nieuwe gemeentelijke collegenprogramma’s. De desbetreffende brief staat hieronder vermeld. Geachte Raad, Goede en verantwoorde huisvesting voor arbeidsmigranten komt (te) vaak maar moeizaam van de grond. In 2012 leidde de breed gevoelde maatschappelijke urgentie […]

Reactie VHA op rapport “Profiting from dependency”

Op 28 juni 2016 lanceerden SOMO en Fair Work het rapport “Profiting from dependency”. Hierin wordt gesteld dat arbeidsmigranten, vooral Polen, uitgebuit worden door uitzendbureaus. Malafide praktijken moeten te allen tijde worden bestreden. Ook de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) juicht toe dat de overheid in samenwerking met de Inspectie SZW hiertegen hard optreedt. Echter, de […]

Uitzondering WAS voor huisvestingskosten is erdoor!

Het volgende citaat is uit de brief van Minister L.F. Asscher aan de voorzitter van de Tweede Kamer: ‘Verbod op inhoudingen WML Bij het maken van een uitzondering op dit verbod is het van belang dat er een goede balans kan worden gevonden tussen enerzijds het principiële uitgangspunt van een verbod op inhoudingen vanwege de […]

SNF benoeming College van Deskundigen VHA – K.W. Erfmann

Sinds 22 maart 2016 is ook de stem VHA vertegenwoordigd binnen het SNF. De heer K.W. Erfmann neemt deel in het College van Deskundigen. De heer Erfmann is naast bestuurslid van de VHA ook directeur van Inka Housing BV. In dit college zijn onder andere de ABU, NBBU, LTO, VIA en diverse vakbonden vertegenwoordigd. Het […]

Bestuurlijk overleg zet koers op flexwonen

Maandag 11 januari 2016 vond bestuurlijk overleg plaats tussen minister Blok, vertegenwoordigers van de 9 regio’s en de ondertekenaars van de Nationale Verklaring. De deelnemers van het overleg bespraken de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek naar de voortgang met huisvesting van arbeidsmigranten en de uitvoeringsagenda, die mede op basis daarvan werd voorgesteld. Lees verder […]

VHA neemt zitting in College van Deskundigen van huisvestingsnorm SNF

Een vertegenwoordiger van de VHA neemt vanaf januari 2016 zitting in het College van Deskundigen van huisvestingsnorm SNF. De VHA vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de markt en de leden voldoen aan het SNF-keurmerk. Een inhoudelijke bijdrage aan de norm en het register van SNF middels de afvaardiging van een deskundige vanuit de VHA is […]

Beslissing invoering laatste deel WAS uitgesteld

De beslissing over de invoering van het laatste deel van de WAS wordt een half jaar uitgesteld. Hieronder volgt de integrale tekst van de brief die minister Asscher aan de vooravond van de begrotingsbehandeling van SZW heeft verzonden aan de Tweede Kamer. ********************************************************************************** De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 […]

Motie uitzondering WAS aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 10 november 2015 de motie van Anne Mulder (VVD) aangenomen met daarin een oproep aan Minister Asscher om een uitzondering mogelijk te maken op het inhoudingenverbod uit de Wet Aanpak Schijnconstructies. Daarmee heeft de Kamer de druk maximaal opgevoerd op Minister Asscher om een uitzondering voor loonverrekening voor huisvestingskosten mogelijk […]