KLACHTEN

De VHA staat voor het professioneel huisvesten van arbeidsmigranten. Dit betekent dat huisvesting minimaal dient te voldoen aan de SNF-normering met daarbij een passende dienstverlening.