brief

Brief Vaste Kamercommissie SZW over Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

ABU, NBBU, VNG en VHA hebben gezamenlijk een brief gestuurd over de zorg betreffende de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Arbeidsmigratie van 23 september aanstaande. Deze wet verbiedt het werknemers kosten voor (o.a.) wonen of verzekeren te betalen middels een inhouding op het wettelijk minimumloon (WML). Wij onderschrijven de doelstelling om dubieuze en/of hoge betalingen van werknemers aan werkgevers te bestrijden, maar verwachten effecten die hier haaks op staan en problemen bij de uitvoering.

De volledige brief kunt u hier lezen.

 

Heeft u op- of aanmerkingen over onze artikelen? Laat het ons dan weten via het contactformulier.