wetgeving

Negatieve impact van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

In navolging van de lobby eerder dit jaar waar ook VHA bij betrokken was, hebben ABU en NBBU nu een brief gestuurd naar minister Blok van Wonen & Rijksdienst. Hierin is gewezen op de verwachte negatieve gevolgen van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De uitzendbranche verwacht een negatief effect op de transparantie en controleerbaarheid van betalingen, de prijs van de geboden huisvesting en benodigde zekerheden voor de markt om investeringen te doen in nieuwe, bestaande of alternatieve huisvesting voor arbeidsmigranten. Ook staat de wet het draagvlak voor de financiering van private controles op huisvesting middels het huisvestingscertificaat van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) zwaar onder druk. Eerdere toezeggingen over een mogelijke uitzondering door het kabinet worden vooralsnog niet nagekomen. Onverminderd gaat het verbod om de kosten van huisvesting te voldoen middels een inhouding op het loon per 1 januari 2016 in.

De brief van ABU en NBBU aan minister Blok is hier te downloaden.

 

Heeft u op- of aanmerkingen over onze artikelen? Laat het ons dan weten via het contactformulier.