Reactie VHA op rapport “Profiting from dependency”

Op 28 juni 2016 lanceerden SOMO en Fair Work het rapport “Profiting from dependency”. Hierin wordt gesteld dat arbeidsmigranten, vooral Polen, uitgebuit worden door uitzendbureaus. Malafide praktijken moeten te allen tijde worden bestreden. Ook de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) juicht toe dat de overheid in samenwerking met de Inspectie SZW hiertegen hard optreedt.

Echter, de VHA plaatst ook een kanttekening bij het rapport. De in gang gezette kwaliteitsimpuls van de huisvesting door een groot aantal keurmerkbedrijven wordt in het geheel niet belicht. Het gelijkstellen van de huisvesting van arbeidsmigranten met malafide praktijken geeft de huisvestingsbranche ten onrechte een slecht imago en zet het maatschappelijk draagvlak voor hoognodige nieuwe en zelfstandige locaties verder onder druk.

Onaanvaardbare huisvestingsomstandigheden kunnen blijven bestaan door onvoldoende aanbod van volwaardige en verantwoorde locaties. Intensieve regionale samenwerking tussen gemeenten en professionele huisvesters kan zorgen voor vergroting van het aanbod van flexibele en betaalbare huisvesting. Het creëren van meer aanbod zorgt voor een gezonde keuzemogelijkheid voor arbeidsmigranten waardoor malafide praktijken effectief kunnen worden bestreden.

Ook de voorgestelde aanscherping van de Wet Minimum Loon door Minister Asscher kan worden gezien als een positieve stimulans voor meer en hoogwaardiger huisvesting. In dit recente voorstel is verrekening van huisvestingskosten met het loon nog slechts toegestaan door huisvestigingsbedrijven die beschikken over een keurmerk voor verantwoorde huisvesting. Deze maatregel moet begin 2017 ingaan.

 

Heeft u op- of aanmerkingen over onze artikelen? Laat het ons dan weten via het contactformulier.