legal

Kort verslag commissie SZW 23 september

Aanwezig waren de leden Kerstens (PvdA), Potters (VVD), Ulenbelt (SP), Heerma (CDA), Weyenberg (D’66).
De belangrijkste thema’s waren het SER-advies, de EU-detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn in relatie tot het aankomende EU-voorzitterschap van NL in de eerste helft van 2016.
Hoewel niet vandaag geagendeerd kwam de brief over snel uitsluitsel over de ontheffing van de WAS (van VHA, ABU, NBBU en VNG) toch prominent aan bod via de inbreng van VVD, D’66 en CDA. Minister Asscher bleef echter ondanks deze druk tot versnelling bij zijn voornemen om pas voor de begrotingsbehandeling van SZW in november de Kamer uitsluitsel te geven over ontheffingsmogelijkheden voor loonverrekening (neen, tenzij optie). Zijn belangrijkste argument was dat de minister er zeker van wil zijn dat Europa zijn ontheffingsbesluit niet gaat bestrijden. Deze analyse kost tijd. Verder wees de minister op de mogelijkheid om (eventueel) via incasso de huur te innen.

 

Heeft u op- of aanmerkingen over onze artikelen? Laat het ons dan weten via het contactformulier.