blog vha

ABU onderzoek flexmigranten 2014

De ABU heeft onderzoek uit laten voeren onder zijn leden naar flexmigranten in Nederland door onderzoeksbureau ConclusR. 

Een paar highlights:

  • ABU leden zenden 89.168 flexmigranten uit, ze verwachten een 4,3% groei van dit aantal in 2015;
  • De meesten (87,4%) van hen komen uit Polen;
  • Flexmigranten zijn gemiddeld 42 weken in dienst bij een uitzendonderneming;
  • Flexmigranten werken vooral in de logistiek, voedingsindustrie en de tuin- en landbouw;
  • 30,5% van deze flexmigranten regelt de eigen huisvesting zelf;
  • 82% van de ABU leden organiseert een deel van de huisvesting via een woonbemiddelaar.

 

Heeft u op- of aanmerkingen over onze artikelen? Laat het ons dan weten via het contactformulier.