Verbeteren huisvesting arbeidsmigranten kan al beginnen zonder overheidsgeld

Verbeteren huisvesting arbeidsmigranten kan zonder overheidsgeld

Verbeteren huisvesting arbeidsmigranten kan al beginnen zonder overheidsgeld

PERSBERICHT

Op 15 juni 2020 heeft de VHA onderstaand persbericht verstuurd. Het persbericht is opgesteld naar aanleiding van het eerste advies van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten.

De VHA mist urgentie in aanbevelingen aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten

De VHA (Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten) is blij met de voortvarendheid van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten olv. Emile Roemer. De meeste aanbevelingen uit het eerste advies (11 juni jl.) zijn nuttig en noodzakelijk.

Het grote tekort aan goede en corona-veilige huisvesting voor arbeidsmigranten is urgent en vraagt om directe actie.

De VHA stelt vast dat het aanjaagteam vooralsnog blijft steken in papieren aanbevelingen.

De VHA heeft recent een tiental praktische aanbevelingen aan ruim honderd gemeenten toegestuurd om op korte termijn tot meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten te komen. De VHA biedt het aanjaagteam aan om samen met gemeenten en regio’s de productie van verantwoorde huisvesting te verhogen en te versnellen.

Downloads

Heeft u op- of aanmerkingen over onze artikelen? Laat het ons dan weten via het contactformulier.