realiseren huisvesting arbeidsmigranten

Realiseren huisvesting arbeidsmigranten

Meer ruimte voor realiseren huisvesting arbeidsmigranten

De meeste overheden zijn het er over eens; er moet meer en betere huisvesting komen voor arbeidsmigranten. Met het realiseren van meer huisvesting voor arbeidsmigranten kunnen problemen in welzijn en uitbuiting voorkomen worden. Maar hoe kan er meer huisvesting gerealiseerd worden voor arbeidsmigranten in een krappe woningmarkt?

Clusterlocaties

Afgelopen jaren zijn op meerdere plekken in Nederland locaties gerealiseerd waar arbeidsmigranten in grotere groepen bij elkaar wonen. Dat klinkt niet wenselijk vanwege een grote kans op overlast, maar als dit goed geregeld wordt blijkt het juist succesvol. Een goed voorbeeld hiervan is de locatie op bedrijventerrein Katwijkerbroek in Katwijk waar ruim 60 arbeidsmigranten wonen in 4-persoonsappartementen. Doordat ieder appartement zijn eigen sanitaire voorzieningen heeft en iedere bewoner een eigen slaapkamer heeft is dit een comfortabele woonomgeving voor de arbeidsmigrant waardoor de kans op overlast aanzienlijk afneemt. Bij een recent geopende locatie in het Westland wonen zelfs meer dan 300 migranten bij elkaar, maar ook hier weer in afzonderlijke 2 en 3- persoonsappartementen. Op deze locatie is 24/7 een beheerder aanwezig. Dit zijn voorbeelden van huisvesting die snel gerealiseerd kunnen worden.

Leegstand

In Nederland zijn veel leegstaande panden die met wat aanpassingen perfect gebruikt kunnen worden als woonlocatie voor de arbeidsmigranten. Veel van deze panden zijn in bezit van de overheid en door het transformeren van deze panden kan het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten in een stroomversnelling komen. Op dit moment wordt er vooral veel geroepen dat er huisvesting bij moet komen, maar het zijn juist de gemeenten en overheden die vaak terughoudend zijn in het afgeven van vergunningen uit angst voor de reacties van omwonenden. Als VHA laten we graag aan gemeenten zien hoe het ook kan. En hoe een huisvestingsproject succesvol kan zijn.

Realiseren van huisvesting op bedrijventerreinen

Over het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten op bedrijventerreinen zijn de meningen verdeeld. Werkgevers en arbeidsmigranten hebben er in de meeste gevallen geen problemen mee wanneer de werknemers op het bedrijventerrein wonen. Beide profiteren in dit geval van de geringe woon-werk afstand wat veel voordelen geeft. Toch ligt er vaak een belemmering betreft de ruimtelijke ordening wanneer er plannen zijn voor het realiseren van huisvesting op een bedrijventerrein. In Nederland gold in het verleden de beleidsregel dat er geen woningen op bedrijventerreinen gebouwd mogen worden i.v.m. geluidsoverlast en gezondheidsredenen vanwege gevaarlijke stoffen ed. Deze regel is in veel gevallen achterhaald omdat de huidige bedrijventerreinen veelal bestaan uit kantoorpanden of logistieke bedrijven i.p.v. chemische bedrijven. Alle reden dus om het ruimtelijke beleid te herzien en te overwegen om huisvesting op bedrijventerreinen toe te laten.

Huisvesting als verantwoordelijkheid van de (grotere) werkgevers

Een ander knelpunt waardoor het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten moeizaam gaat heeft te maken met een stukje verantwoordelijkheid. De werkgevers waar de arbeidsmigranten werkzaam zijn, zijn meestal niet de directe werkgever. De meeste arbeidsmigranten werken via een uitzendbureau. De inhurende werkgever legt de verantwoordelijkheid voor de huisvesting dan ook vaak bij de uitzendbureaus. Terwijl het de grote bedrijven zijn die juist met de gemeenten in gesprek zijn wanneer ze zich in een plaats vestigen. Dan zou het realiseren van huisvesting voor de medewerkers ook een onderwerp moeten zijn dat ze bij de gemeente neerleggen. En andersom ligt hier ook een stukje bewustwording bij de gemeente. Gemeenten zijn blij wanneer een groot bedrijf zich binnen hun gemeentegrens vestigt, maar moeten dan ook bedenken dat ook huisvesting nodig is voor de medewerkers die bij dat bedrijf aan de slag zullen gaan.

Vrijblijvend doorpraten over het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten? We komen graag met u in gesprek. Klik hier voor onze contactgegevens.