Artikelen door brenda

Opinie Volkskrant: tijdelijke huisvesting is een structurele noodzaak

De Volkskrant plaatste onlangs een opiniestuk over het huisvesten van diverse doelgroepen, zoals arbeidsmigranten. De strekking: tijdelijke huisvesting is geen surrogaat, maar een noodzakelijke aanvulling op het Nederlandse volkshuisvestingslandschap. Het volledige artikel is te lezen op de website van de Volkskrant.   Heeft u op- of aanmerkingen over onze artikelen? Laat het ons dan weten via […]

Brief Vaste Kamercommissie SZW over Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

ABU, NBBU, VNG en VHA hebben gezamenlijk een brief gestuurd over de zorg betreffende de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Arbeidsmigratie van 23 september aanstaande. Deze wet verbiedt het werknemers kosten voor (o.a.) wonen of verzekeren te betalen middels een inhouding op het wettelijk minimumloon (WML). Wij onderschrijven de doelstelling […]

Negatieve impact van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

In navolging van de lobby eerder dit jaar waar ook VHA bij betrokken was, hebben ABU en NBBU nu een brief gestuurd naar minister Blok van Wonen & Rijksdienst. Hierin is gewezen op de verwachte negatieve gevolgen van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De uitzendbranche verwacht een negatief effect op de transparantie en controleerbaarheid van […]